Torna

Servei de Finançament

Altres indicadors

VARIABLES D'UTILITZACIÓ DELS SERVEIS FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Variables d’utilització dels serveis. Introducció        
Utilització dels serveis. Activitat. Atenció primària. Comunitats autònomes        
Utilització dels serveis. Activitat d’Atenció Especialitzada. Comunitats autònomes        
Utilització dels serveis. Freqüentació. Estades mitjanes. Comunitats autònomes        

 

VARIABLES D'ESTAT DE SALUT FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Variables d’estat de salut. Introducció        
Estat de salut. Mortalitat estandarditzada por edat. Comunitats autònomes        

 

VARIABLES D'EFICIÈNCIA I COMPLEXITAT FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Variables relacionades amb eficiència i complexitat. Introducció        
Eficiència. Índexs de complexitat. Comunitats autònomes        
Eficiència. %s de cirurgies ambulatòries. Comunitats autònomes        

 

VARIABLES DE QUALITAT FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Variables relacionades amb la qualitat. Introducció        
Grau de satisfacció. Comunitats autònomes        

 

INFORMES ANNEXOS