Torna

Servei de Finançament

Estratègia en Malalties Rares


 
descarga-pdf.gif Fitxa descriptiva del fons

  

2019
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres. 13 de desembre de 2019
descarga-pdf.gif Criteris de distribució. Comissió Delegada de 08.10.2019

  

2018
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres. 7 de desembre de 2018
descarga-pdf.gif Criteris de distribució. Comissió Delegada de 07.11.2018

 

2017
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres del fons per al diagnòstic genètic de malalties rares. 1 de desembre de 2017
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres del fons per a estratègies en front a malalties rares. 1 de desembre de 2017
descarga-pdf.gif Modificació dels criteris de distribució per 2017 del fons per al diagnòstic genètic de malalties rares. Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 8 de novembre de 2017
descarga-pdf.gif Modificació dels criteris de distribució per 2017 del fons per a estratègies en front a malalties rares. Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 8 de novembre de 2017
descarga-pdf.gif Criteris de distribució del fons per al diagnòstic genètic de malalties rares. Comissió Delegada de 14.06.2017
descarga-pdf.gif Criteris de distribució del fons per a estratègies en front a malalties rares. Comissió Delegada de 14.06.2017

 

2016
descarga-pdf.gif Instruccions del ministeri per a la tramitació del acord de distribució de fons per a estratègies en front a malalties rares
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres del fons per a estratègies en front a malalties rares. 9 de setembre de 2016
descarga-pdf.gif Criteris de distribució del fons per a estratègies en front a malalties rares. Comissió Delegada de 07.04.2016

 

2015
descarga-pdf.gif Aprovació de Consell de Ministres del fons per a estratègies en front a malalties rares. 18 de setembre de 2015
descarga-pdf.gif Criteris de distribució del fons per a estratègies en front a malalties rares. Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14.01.2015

 

2014
descarga-pdf.gif Criteris de distribució del fons per a estratègies en front a malalties rares. Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 11.06.2014.