Torna

Estadístiques del turisme

Indicadors de demanda turística per illes

Dades mensuals i anuals amb valors absoluts sobre els moviments dels turistes nacionals i estrangers.

Les dades sobre pernoctacions i estada mitjana dels apartats d'oferta turística (Font: INE) i de demanda turística (Font: IBESTAT, INE i IET) són diferents perquè procedeixen de diferents operacions estadístiques. Les dades d'oferta es basen en enquestes emplenades pels establiments turístics i les de demanda en enquestes fetes directament als turistes als ports i aeroports de les Illes. A més, les dades de demanda inclouen també les pernoctacions en allotjaments no turístics (habitatges propis i d'amics o familiars, entre d'altres).

Fonts: Institut Nacional d'Estadística, Institut d’Estudis Turístics, Institut d'Estadística de les Illes Balears i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per mitjà de l’Enquesta de moviments turístics a fronteres (FRONTUR) per a les dades d’arribada de turistes, i de l’Enquesta de despesa turística (EGATUR), per a la resta.

* Actualització mensual

Turistes

 Pàgina Web Arribada per país de residència Des d'octubre 2015
 Pàgina Arribada per país de residència juny 2010-set. 2015
 Pàgina Web Arribada per tipus d'allotjament juny 2010-set. 2015
    

Estada mitjana

 Pàgina Web Per país de residència Des d'octubre 2015
 Pàgina Web Per país de residència juny 2010-set. 2015
 Pàgina Web Per tipus d'allotjament                                        juny 2010-set. 2015
     

Pernoctacions

 Pàgina Web Per país de residència Des d'octubre 2015
 Pàgina Web Per país de residència juny 2010-set. 2015
 Pàgina Web Per tipus d'allotjament       juny 2010-set. 2015
    

Despesa total

 Pàgina Web Per país de residència Des d'octubre 2015
 Pàgina Web Per país de residència juny 2010-set. 2015
 Pàgina Web Per tipus d'allotjament                                        juny 2010-set. 2015
    

Despesa mitjana diària

 Pàgina Web Per país de residència Des d'octubre 2015
 Pàgina Web Per país de residència juny 2010-set. 2015
 Pàgina Web Per tipus d'allotjament       juny 2010-set. 2015