Torna

Estadístiques del turisme

Mercat de treball

Es publiquen dades trimestrals en valors absoluts del sector turístic: els afiliats a la Seguretat Social del règim general, la taxa de temporalitat dels assalariats i dels aturats des de fa menys d' un any. Seguint les recomanacions de l'OMT es consideren les activitats característiques del turisme les corresponents a les següents branques d'activitat de la CNAE-2009: 55-56 Hostaleria, 491 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril, 493 Altres tipus de transport terrestre de passatgers, 501, Transport marítim de passatgers, 503 Transport de passatgers per vies de navegació interiors, 511 Transport aeri de passatgers, 522 Activitats afins al transport, 791 Activitats de les agències de viatges i operadors turístics, 771 Lloguer de vehicles de motor, 773 Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles, 799 Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen, 900 Activitats de creació, artístiques i espectacles, 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals, 931 Activitats esportives, 932 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.  

Les dades s' obtenen mitjançant l' Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 

Afiliació a la Seguretat Social en el sector turístic

 NOU !!! Consultar Illes Balears: Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera (2014-2015)

Taxa de temporalitat dels assalariats del sector turístic per període

 NOU !!! Consultar Illes Balears. Anys 2008-2013          

Aturats del sector turístic des de fa menys d' un any per periode

 NOU !!! Consultar Illes Balears. Anys 2008-2015