Torna

Estadístiques del turisme

Allotjaments turístics

Es publiquen dades anuals en valors absoluts, que fan referència al període 2004-2021 dels allotjaments turístics, facilitades per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i Consell Insular de Formentera, a nivell de les Illes Balears i per illes.

Per a més informació contactar amb: idm@aetib.caib.es

* Actualització anual

Fulla de Càlcul TOTAL ILLES BALEARS

2004-2021

Fulla de Càlcul MALLORCA 2004-2021
Fulla de Càlcul MENORCA 2004-2021
Fulla de Càlcul EIVISSA 2004-2021
Fulla de Càlcul  FORMENTERA 2004-2021