Torna

ECOTUR

Normativa - EEE

Llistat de documents normatius EEE

REGLAMENTO (UE) 2017/1941 DE LA COMISIÓN de 24 de octubre de 2017 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Decisió (UE) 2021/1845 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2021, per la qual es modifica la Decisió (UE) 2017/175 en el que respecta el període de validesa dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a els allotjaments turístics i els requisits d'avaluació i verificació relacionada.

 

Decisió (UE) 2021/1870 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'estableixen els criteris de etiqueta ecològica EU per a productes cosmètics i productes per a la cura dels animals. 

 

Reglament (UE) nº 782/2013 de la Comissió de 14 d'agost de 2013, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'etiqueta ecològica

Reial Decret 234/2013, de 5 d'abril, pel que s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de l'UE.

Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de l'UE, que deroga el Reglament (CE) núm. 1980/2000, de 17 de juliol de 2000.

Decisió de la Comissió Europea de 22 de maig de 2003 per la que es modifica la Decisió 200/728/CE.

Decisió de la Comissió Europea de 10 de novembre de 2000 per la que s'estableix el reglament intern del f`rum de consulta del sistema revissat de concesió de l'Etiqueta Ecològica.

Decisió de la Comissió Europea de 10 de novembre de 2000 per la que s'estableixen els cànons de sol·licitud i anuals de l'Etiqueta Ecològica.

Decisió de la Comissió Europea de 10 de novembre de 2000 per la que es crea el Comité d'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea i el reglament intern del mateix.

Decisió de la Comissió Europea de 10 de novembre de 2000 relativa a un contracte tipus sobre les condicions d'utilització de l'Etiqueta Ecològica comunitària.

Decret 28/2004, de 8 d'octubre de 2004, del president de les Illes Balears, pel qual es designa l'òrgan competent, en l'àmbit de les Illes Balears, per atorgar l'Etiqueta Ecològica en referència al Reglament (CE) 1980/2000, de 17 de juliol de 2000.