Torna

Autònoms

La tramitació de les subvencions per als següents municipis: Alcúdia, Costitx, Esporles, Pollença, Cuitadella, Eivissa, Formentera i Sant Josep de sa Talaia, serà telemàtica, i constarà de dues fases. Per la fase 2, es requereix la signatura electrònica individual del propi beneficiari.

La convocatòria s'ha publicat en el BOIB Núm. 122 d'11 de Juliol 2020 i BOIB Núm. 195 de 14 de Novembre 2020.

Teniu en compte que la presentació de la sol·licitud del tràmit 2 requereix signatura digital, de manera que és necessari disposar d'un certificat electrònic de persona física (p. e. DNI electrònic, certificat FNMT) per tal de poder realitzar la signatura.

IMPORTANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En concret, NO és possible realitzar la signatura digital amb "Cl@ve PIN" o "Cl@ve permanente"

TRÀMIT 1: SOL·LICITUD DE LA CITA PRÈVIA PER A COMENÇAR EL TRÀMIT TELEMÀTIC

 • Els dies per la reserva de torn seran del 16 al 20 de Novembre. 
 • Per a sol·licitar l’assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud telemàtica del tràmit 2, que seran 72 hores, s’accedirà a la web https://reservatorn.caib.es a partir de dia 16. Abans no es pot demanar cita prèvia. Estarà activa el mateix dia 16 a les 9 del matí.
 • En aquest tràmit només haurà d’introduir-se la identitat del treballador autònoms que demana les ajudes ( no es representant), municipi del domicili fiscal, si realitza la seva activitat durant tot l’any, o, si és de temporada, i el correu electrònica.
 • Una vegada introduït els camps anteriors, el sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol.licituds.
 • La cita prèvia és obligatòria per tal de poder accedir al Tràmit 2.

TRÀMIT 2: PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

 • Per a presentar la sol·licitud es requereix signatura electrònica.
 • Es tindrà en compte el domicili fiscal del beneficiari, ja que el repartiment dels fons és municipal.
 • Dins de la franja assignada del tràmit 1, s’accedirà al procediments de la seu electrònica que s'ha publicat en el BOIB Núm 195 de 14 de Novembre 2020
 • És important, que el tràmit 2 es realitzi en la franja assignada pel tràmit 1.
 • Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.

 • Documentació a aportar en el tràmit 2:

 1. Annex 2: Declaració responsable degudament emplenada i signada electrònicament
 2. Declaració de dades bancàries degudament emplenada i signada electrònicament

TRÀMIT 3: CONTESTACIÓ ESMENES, DESISTIMENTS, RECURSOS, COMUNICACIÓ D'ACOMPLIMENT D'OBLIGACIONS O DE NOVES SITUACIONS 

Si vostè ha presentat una sol·licitud de la subvenció d’autònoms COVID-19 regulada per l’Ordre del conseller de Model Econòmic Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020 (BOIB 122 d’11 de juliol de 2020) i modificada per la Resolució de 17 de juliol de 2020 del conseller de Model Econòmic Turisme i Treball (BOIB 128, de 18 de juliol de 2020) pot presentar a través d’aquest tràmit 3 la contestació a les esmenes que se li hagi requerit per part de l’Administració, el desistiment i el recurs que consideri oportú i la comunicació de l’acompliment de les obligacions o de les noves situacions que es produeixin.