Torna

Comissió permanent de valoració de publicacions

Recuperació de la documentació presentada

 

Una vegada la comissió hagi valorat els mèrits presentats, els interessats poden contactar amb el Servei de Provisió Educativa (971177861) per recuperar la documentació. Únicament es retornen els documents originals