Torna

Comissió permanent de valoració de publicacions

Normativa

 

  • Decret 2984/1972, de 2 de novembre, pel que s’estableix l’obligació de consignar a tota classe de llibres i fullets el número ISBN.PDF
  • Reial Decret 2063/2008 de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques pel que fa a l’ISBN.PDF
  • Reial Decret 1364/2010 de 29 d’octubre pel qual es regula el Concurs General de Trasllats d’àmbit estatal entre funcionaris i altres procediments.PDF