Torna

Transport Aeri

  

Els objectius del Servei de Transport Aeri són desenvolupar les competències establertes a l'Estatut d'autonomia en matèria de transport aeri, de conformitat amb el que preveuen les lleis de l'Estat:

  • Participació en la gestió dels aeroports qualificats d'interès general.
  • Participació en el Comitè de Coordinació Aeroportuària.
  • Participació en la Comissió Mixta de Seguiment de les Obligacions de Servei Públic Interinsulars.