Els objectius del Servei de Transport Aeri són desenvolupar les competències establertes en l’Estatut d’Autonomia en matèria de transporte aeri de conformitat amb la legislació de l’Estat i la participació en els diferents òrgans de gestió aeroportuària:

  • Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears (així com en les comissions dels aeroports de Palma i Eivissa).
  • Comissions de seguiment del desenvolupament de les rutes catalogades com Obligacions de Servei Públic (OSP).
  • Convocatòria de la Mesa del Transporte Aeri de las Illes Balears. Òrgan de consulta, debat i deliberació d’aquesta matèria, en l’àmbit de les Illes Balears.
  • Comissió de seguiment ambiental i servituds acústiques