On som

Direcció General de Salut Pública i Participació

Carrer de Jesús, 38-A

07010 Palma

Telèfon: 971 176 113