Presentació

 

Races autòctones de les Illes Balears - Imatge de capçalera 01 Races autòctones de les Illes Balears - Imatge de capçalera 02

A títol de presentació i agraïment.

Diu la FAO que els recursos genètics animals es troben dins el grup de béns més valuosos i estratègicament més importants que té un país, ja que conformen un patrimoni de valor inestimable.

Les Illes Balears som en aquest aspecte un país molt ric, atesa la gran diversitat de races pròpies que tenim.

És indubtable que el fet de la insularitat, igual que ha marcat durant segles el caràcter de la nostra pagesia, i els cultius per obtenir les produccions bàsiques per a l’alimentació i subsistència de la població, han condicionat també l’aparició i manteniment d’unes races animals, que considerem com a pròpies i coneixem amb el nom de races autòctones.

Una cosa si és clara: aquests animals fa molts d’anys que viuen entre nosaltres i formen part, no sols del nostre patrimoni genètic, sinó també del nostre patrimoni cultural, ja que han conformat part de les tradicions i els costums d’un poble, que ara, a la fi, gràcies a una especial sensibilitat pel que és nostre, sembla adonar-se’n de la importància que tenen.

De la seva existència ens podem felicitar, màxim si tenim en compte que podem encara gaudir, a dia d’avui, d’una sèrie d’elles que s’han conservat gràcies a l’esforç de molts de criadors illencs vinculats tots ells per l’amor a la nostra terra, i la satisfacció de lluitar pel que és nostre.

Vagi dons per endavant el nostre agraïment a tots els tècnics, institucions, organismes i criadors, que amb el seu esforç i col·laboració han fet possible aquesta petita mostra de les races que tenim, i que en aquesta pàgina presentam.

Bartomeu Anguera Sansó
Autor