Cabra pitiüsa


Caràcters generals

La cabra pitiüsa és una població tradicional no estandarditzada, la qual cosa vol dir que té una gran variabilitat morfològica, que en dificulta, com és lògic, la descripció.

Cabra pitiüsa - Caràcters generals

Malgrat aquests antecedents, es pot dir que la cabra pitiüsa és un animal de grandària mitjana tirant a grossa, de proporcions allargades, molt rústic, de capa de colors variables, amb presència majoritària del color negre sobre el color marró, així com també d’animals amb clapes blanques sobre els animals de capa uniforme.