Europa

Comunicació

Bones Pràctiques

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d'actuacions cofinançades.

Consultar:

  • Bones Pràctiques Direcció General de Fons Europeus. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Govern de les Illes Balears

  • Bones Pràctiques Direcció General de Fons Europeus. Ministeri d'Hisenda. Govern d'Espanya

Butlletins de comunicació de la DG de Fons Europeus

En aquestes publicacions es pretèn donar a conèixer informació sobre projectes cofinançats amb càrrec als distints Programes Operatius en el que hi participen entitats de les Illes Balears (FEDER, FSE,Ocupació Juvenil, del Programes de Cooperació Territoral), així com d'altres Programes Europeus. També s'informa sobre esdeveniments o actes que es celebrin relacionats amb aquestes matèries.