CONVENIO ESPECÍFICO DE GRATUIDAD DEL 1r CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

(RED COMPLEMENTARIA)

MODELO CONVENIO 1r ciclo de EI

07/09/2023

Resolución del conseller d'Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s'aprova el model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei d'escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 7 de setembre)

Modelo de solicitud

REUNIÓN INFORMATIVA 29/5/2024 - Acceso a la presentación

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS FONDOS RECIBIDOS A EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE GRATUIDAD DEL SERVICIO DE ESCOLARIZACIÓN BÁSICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

27/06/2024

Instrucción

Instruccio_Justificacio_Gratuitat_XC_cat_signed_IM P.pdfInstruccio_Justificacio_Gratuitat_XC_cat_signed_IM P.pdf

Instruccio_Justificacio_Gratuitat_XC_se_signed_IM P.pdfInstruccio_Justificacio_Gratuitat_XC_se_signed_IM P.pdf

Modelo de memoria justificativa para el curso 2023-24 (Presentación antes del 16 de julio)

16b_Modelo_XC_cata_REV2.doc16b_Modelo_XC_cata_REV2.doc

16b_Modelo_XC_se_REV2.doc16b_Modelo_XC_se_REV2.doc

Una vez rellenado, firmarlo electrónicamente y enviarlo (un único documento) a la Conselleria d’Educació i Universitats, a la Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa (DIR3: A04026925) a la atención del IEPI (Institut per a l’educació de la Primera Infància), antes del día 15 de julio de 2024, por registro electrónico.