Torna

Nova Llei de Cooperació

 

PROCÉS PARTICIPATIU PER ELABORAR LA NOVA LLEI DE COOPERACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Fase inicial. Espais de treball

El procés d'elaboració de la nova llei de cooperació de les Illes Balears s'inicia el mes de gener de 2021 i ha permès generar, en els mesos de març, abril i maig, diferents espais de feina per treballar col·lectivament el nou text.

- L’"Acció 1. Espais tècnics de reflexió i debat", amb l'objectiu d'enfortir el diàleg amb els principals agents de les Illes, es va articular a través de quatre eixos guiats per persones expertes. Podeu tornar a veure les quatre ponències en aquests enllaços:


primera ponència

segona ponència

tercera ponència

quarta ponència

- L'"Acció 2. Cooperació descentralitzada: polítiques de solidaritat", va permetre a l’equip de la Direcció general compartir i treballar els aspectes de la nova llei amb altres Comunitats Autònomes que són referents en les polítiques de cooperació.

- L'"Acció 3. Comptant amb les veus del Sud", per seguir apropant-mos a la realitat dels països empobrits comptada en primera persona i incorporar la seva mirada a la nova llei de cooperació.

Primer esborrany

Una vegada tancats els espais de debat es va redactar el primer esborrany de la llei, que es va dur a consulta del sector perquè hi fes propostes de millora.

Després de resoldre les 107 esmenes presentades, el text va ser aprovat pel Consell de Cooperació de les Illes Balears el dia 30 de juny, donant lloc a l'Esborrany de la Llei de Cooperació per a la Transformació Global de les Illes Balears, fruit del treball col·lectiu de la Direcció general amb tot el sector.

(enllaç primer esborrany Llei)


Exposició pública i segon esborrany

Seguint amb el procediment de tramitació de la llei, aquest primer esborrany es va dur a exposició pública perquè la ciutadania de les Illes hi pogués fer aportacions. El procés participatiu d’exposició va finalitzar dia 19 d’agost de 2021 i el text va rebre 21 esmenes, que després de ser valorades varen donar lloc al segon esborrany de la Llei.

(enllaç segon document esborrany)


Properes passes

Aquest esborrany ha de passar pel Consell Econòmic i Social, el qual ha d'emetre'n informe.

Finalment, passarà per una nova sessió del Consell de Cooperació i serà remès al Consell de Govern perquè l'aprovi i derivi l'avantprojecte al Parlament.


Podeu seguir l’evolució de la tramitació de l’avant projecte al portal de transparència del Govern de les Illes Balears

http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/avantprojecte_de_llei_de/

Adjunts: