Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/10/2021

Avantprojecte de Llei de cooperació

Direcció General de Cooperació


FITXA: Avantprojecte de Llei de cooperació per a la transformació global


Objecte: Els objectius que es pretenen assolir amb aquesta norma són els següents:

Definir un nou model de cooperació de les Illes Balears a partir del debat obert i participatiu amb el sector i la ciutadania, així com incorporar nous agents i nous enfocaments que permetin crear noves aliances amb altres moviments socials i transversalitzar les polítiques de cooperació al desenvolupament.

Per altra banda, actualitzar el pes que han de tenir l'educació per al desenvolupament en les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament i adaptar el concepte, la metodologia i els enfocaments propis de l'Educació per a la Transformació Social (EpTS). A més, es vol ajustar la normativa a les noves realitats i a les demandes de les entitats del sector i, conseqüentment, actualitzar i ajustar els òrgans de coordinació i consulta.

Així mateix, es busca simplificar, en la mesura del possible, els procediments administratius lligats a les accions de la Direcció General de Cooperació, tant per activitats pròpies com per activitats indirectes i per això, es revisaran i actualitzaran els diferents instruments i eines i modalitats de la Direcció general de Cooperació. Finalment, es pretén adaptar la llei al context internacional i a l'Agenda 2030.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cooperació

 

Data d'inici de la tramitació: 14/07/2021

 

Fase actual de tramitació: Actualment el projecte normatiu està en fase d’audiència i informació pública. Consultau l’apartat de processos participatius relacionats.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS

La iniciativa normativa es va sotmetre al tràmit de la consulta pública prèvia previst a l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

Posteriorment, d’acord amb la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de data 27 de juliol de 2021 (publicada en el BOIB núm. 101 de data 29 de juliol) es va obrir un procés d’informació pública fins al dia 19 d'agost de 2021. Així mateix, també podeu consultar la informació a l’històric d'informació pública del Portal de Participació.

Actualment, s'estan estudiant els suggeriments rebuts durant el tràmit d'informació pública i, per altra banda, s'han demanat els informes preceptius.DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

29-01-2021 Informe de la Directora General de Cooperació (odt)

29-01-2021 Memòria referent a la consulta pública (pdf)

01-02-2021 Resolució d'inici de la consellera d'Afers Socials i Esports (pdf)

04-03-2021 Certificat de la Direcció de Participació, Transparència i Voluntariat en relació a les aportacions realitzades (pdf)

10-03-2021 Diligència del Departament Jurídic en relació a les aportacions realitzades (pdf)

09-07-2021 Memòria d'impacte normatiu (pdf)

14-07-2021 Resolució d'inici d'elaboració de l'Avantprojecte de Llei (pdf)

29-07-2021 Publicació en el BOIB de la Resolució d'inici del tràmit d'informació pública (pdf)

29-07-2021 Primer borrador de l'Avantprojecte de llei (odt)

20-08-2021 Certificats audiència (pdf)

04-10-2021 Segon borrador de l'Avantprojecte de llei (odt)

15-10-2021 Informe sobre l'impacte de gènere (pdf)