Logotips
Logotips
Els distints tipus i formats de logotips corporatius corresponents a cada organisme
Plantilles
Les plantilles dels documents administratius GOIB habituals, en format word i writer
Imatge corporativa
Identitat corporativa
Manual d'identitat corporativa, música corporativa i instruccions diverses