Torna

Jornada d'Administració Digital 2019

Presentacions de les Ponències

 
PDF    

Memòria del projecte de serveis d'Administració Electrònica (2015-2019) 

Sr. Bernat Albertí Garau. Cap del Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital

 
PDF   

Nou model d'Administració Electrònica a la CAIB

Sr. Salvador Gelabert Salamanca. Cap de Secció de la Direcció General Modernització i Administració Digital

 
PDF    

Pla Estratègic d'implantació d'Administració Electrònica

Sr. Josep Torres Pons. Cap de Departament de l'Oficina d'Administració Electrònica de la Direcció General de Modernització i Administració Digital 

 
PDF  PDF  

Cas d'èxit d'implantació del Sistema de Gestió Documental i Arxiu segons la norma ISO-30301 

Sr. Javier Segovia Mascaró. Cap de Divisió de Sistemes d'Informació i Infraestructures TIC de l'Autoritat Portuària de Balears

Sr. Pedro Bauzá Mascaró. Responsable de l'Oficina Tècnica de Gestió Documental de l'Autoritat Portuària de Balears  

 
Presentació    

Open Data

Sr. Feliu Trias Nicolau. Tècnic de la Direcció General de Modernització i Administració Digital

 
PDF     

Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Sra. Antònia Andrea Galmés Estévez. Cap de Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la Direcció General de Modernització i Administració Digital

Sr. Josep Torres Pons. Cap de Departament de l'Oficina d'Administració Electrònica de la Direcció General de Modernització i Administració Digital 

PDF  

Tecnologies disruptives: Blockchain

Sr. Felip Salas Suau. Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit

PDF  

Tecnologies disruptives: LoRa (IoT)

Sr. Bartomeu Tugores i Bautista. Director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Sr. Bartomeu Alorda LadariaEnginyer de Telecomunicacions i professor contractat Doctor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Sr. David Camarero de la RosaEnginyer de Telecomunicacions (IBETEC)

 

Amb la col·laboració i patrocini de   Logo AIX Consulting