Modelos de documentos

A continuación encontrarán los modelos de documentos más frecuentes a presentar para cualquier licitación:

 • Documento Europeo Único de Contratación: creación
 • Documento Europeo Único de Contratación: visualizació
 • Declaración responsable    Editor de Text word
 • Modelo de aval (garantía provisional) Editor de Text word
 • Modelo de aval (garantía definitiva) Editor de Text word
 • Modelo de aval solidario futura UTE (garantía provisional) Editor de Text word
 • Modelo de aval solidario futura UTE (garantía definitiva) Editor de Text word
 • Modelo de certificado de seguro de caución (garantía provisional) Editor de Text word
 • Modelo de certificado de seguro de caución (garantía definitiva) Editor de Text word
 • Modelo de certificado de seguro de caución futura UTE (garantía provisional) Editor de Text word
 • Modelo de certificado de seguro de caución futura UTE (garantía definitiva) Editor de Text word