Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/02/2007

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 32 Ext., d'1 de març de 2007

Afectada per:

Correcció d'errades de la publicació en el BOIB núm. 32, de dia 1 de març de 2007, de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008

Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió BOE núm. 173, de 17 de juliol de 2010

Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears BOE núm. 34, de 9 de febrer de 2022

Ley 37/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2022

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document