Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/12/1998

Llei 9/1998 del 14 de desembre, del Consells Escolars de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Llei 9/1998 del 14 de desembre, del Consells Escolars de les Illes Balears BOCAIB núm. 161 de 1998

Afectada per:

Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les Illes Balears BOIB Núm. 155 de 2000

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears BOIB núm. 112 de 2001