Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/06/1990

Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat BOCAIB núm. 90 de 1990

Afectada per:

Llei 15/1990, de 29 de novembre, d'addició d'una disposició addicional a la Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat BOCAIB núm. 5 de 1991

Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars BOIB núm. 134 de 2000

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears BOIB núm. 133 de 2006

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document