Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/08/2018

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

SERVEIS SOCIALS \ MENORS I FAMÍLIA

BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies BOIB núm. 152, de 4 de desembre de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB núm. 90, de 12 de juliol de 2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Versió consolidada (en procés d'actualització)

Per a més informació podeu descarregar el següent document