Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/08/2017

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME \ OBRES PÚBLIQUES

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears BOIB núm. 096 de 2017