Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/06/2000

Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TREBALL

BOCAIB núm. 80, de 29 de juny de 2000

Afectada per:

Correcció d'errada advertida en la publicació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 88, de 18 de juliol de 2000

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Decret llei 4/2011 de 5 d'agost, de modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 119 de 2011

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document