Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/03/2011

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011

Afectada per:

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 febrer de 2019

Llei 2/2024, d’11 d’abril, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears BOIB núm. 51, de 18 d’abril de 2024

 

 

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document