Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/12/2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Afectada per:

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 216, de 31 de desembre de 2020 BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2021

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual es modifica l’annex 21, coeficients correctors del mòdul COVID-19 i Mòduls econòmics de la distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l’any 2021, de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2020

Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar BOIB núm. 40 de 23 de març de 2021

Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència BOIB núm. 49, de 13 d’abril de 2021

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 216, de 31 de desembre de 2020 BOIB núm. 52, de 20 d'abril de 2021

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 56, de 29 d’abril de 2021

Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 97, de 20 de juliol de 2021

Acord del Consell de Govern de 30 d’agost de 2021 pel qual es modifica l’apartat 10 de l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021

Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 127, de 14 de setembre de 2021

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021

Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 155, de 9 de novembre de 2021

Acord del Consell de Govern de 15 de novembre de 2021 pel qual s’esmena una errada material de l’Acord de Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021

Versió consolidada (en procés d'actualització)

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document