Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/12/1996

Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOCAIB núm. 150, de 5 de desembre de 1996

Afectada per:

Llei 9/1997, del 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 161, de 30 de desembre de 1997

Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011

Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 pel qual es deixen sense efecte les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament BOIB núm. 54, de 30 de abril de 2016

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document