Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/12/2019

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Afectada per:

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 31 de desembre de 2019 BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2020

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 127, de 14 de setembre de 2021

Per a més informació podeu descarregar el següent document