Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2016

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 164 de 2016

Afectada per:

Correcció d'una errada advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 18/2016, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de dia 31 de desembre de 2016 BOIB núm. 17 de 2017

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1572-2017, contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 BOIB núm. 59 de 2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

STC 99/2018, de 19 de setembre BOE núm. 247 de 2018

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document