Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/2000

Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 159 de 2000

Afectada per:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 078 de 2009

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 172 de 2009

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document