Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/12/1998

Llei 15/1998, de 28 de desembre, de Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1999

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 15/1998, de 28 de desembre, de Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1999 BOCAIB núm. 167 Ext. (511) de 1998

Afectada per:

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document