Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/01/2015

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 8 de 2015  

Afectada per:

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB núm. 189 Ext. de 2015

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164 de 2016

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document