Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/2000

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial

TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 157 Ext., de 27 de desembre de 2000

Afectada per:

Correcció d'errades de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, publicada en el BOIB núm. 157 Ext., de 27 de desembre de 2000 (Edicte 26299) BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2002

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext., de 29 de desembre de 2003

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears BOIB núm. 133, de 21 de setembre de 2006  

Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 17 ext., de 2 de febrer de 2009

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 94, de 22 de juny de 2010

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500), de 18 de febrer de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2012

Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document