Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/12/1998

Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 166 de 1998

Afectada per:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública  BOIB núm. 186 de 2004

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears BOIB núm. 152 de 2006

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears BOIB núm. 156 de 2013

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document