Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2014

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 178 de 2014

Afectada per:

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears BOIB núm. 27 de 2015

Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries BOIB núm. 44 de 2015

Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries BOIB núm. 50 de 2015

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de Illes Balears en relació amb la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 54 de 2015

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB núm. 189 Ext. de 2015

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164 de 2016

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document