Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/2005

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 BOIB núm. 196 de 2005

Afectada per:

Rectificació del quadre corresponent al pressupost de les societats públiques, publicat amb la Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 BOIB núm. 007 de 2013 

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document