BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003

Afectada per:

Llei 7/2005, de 21 de juny, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears BOIB núm. 99, de 30 de juny de 2005

Llei 5/2011, de 31 de març, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011

Llei 4/2019, de 31 de gener, de microcooperatives de les Illes Balears BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2019

Llei 5/2023, de 8 de març, de societats cooperatives de les Illes Balears BOIB núm. 32, de 14 de març de 2023 (vacatio legis fins al 14 d’abril de 2023)