Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2017

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 51, de 26 d'abril de 2018

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge BOIB núm. 135, de 3 d’octubre de 2023

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document