Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/01/1991

Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears

MEDI AMBIENT \ TERRITORI I URBANISME

Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears BOCAIB núm. 031 de 1991

Afectada per:

Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears BOCAIB núm. 008 de 1993

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears BOCAIB núm. 088 de 1997

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries BOCAIB núm. 048 de 1999

Llei 1/2000, de 9 de març de 2000, de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals, per la qual s'amplia l'àmbit d'algunes àrees d'especial protecció BOIB núm. 31 Ext. (505) de 2000

Llei 8/2003, de 25 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears BOIB núm. 168 de 2003

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) BOIB núm. 085 de 2005

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 068 de 2008

Per a més informació podeu descarregar el següent document