Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/02/2007

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 032 Ext., d'1 de març de 2007

Afectada per:

Correcció d'errades de la publicació en el BOIB núm. 32, de dia 1 de març de 2007, de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOIB núm. 029, de 28 de febrer de 2008

Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió BOE núm. 173, de 17 de juliol de 2010

 

 

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document