Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/07/2021

Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ\SALUT

BOIB ext. núm. 97, de 20 de juliol de 2021

Afectat per:

Correcció d’errates del Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 98, de 22 de juliol de 2021

Correcció d’errades del Decret llei 7/2021 de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 100, de 27 de juliol de 2021

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 6559, 6589 i 6631/21) BOIB núm. 102, de 31 de juliol de 2021