Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/06/2022

Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS \ TRANSPORTS

BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears BOIB ext. núm. 83, de 27 de juny de 2022

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears (RGE núm. 5278/22) BOIB núm. 86, de 2 de juliol de 2022

Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB núm. 90, de 12 de juliol de 2022

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 124, de 22 de setembre de 2022

Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears BOIB núm. 144, de 8 de novembre de 2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Llei 4/2023, de 27 de febrer, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB núm. 29, de 7 de març de 2023

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document