Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/07/2021

Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

POLICIA LOCAL

BOIB núm. 92, de 10 de juliol de 2021

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (RGE núm. 6472/21) BOIB núm. 102, de 31 de juliol de 2021

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021