Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/05/2021

Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21) BOIB núm. 79, de 15 de juny de 2021

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5403-2021, contra l'article primer, apartat 1, del Decret llei5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública deles Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionadorespecífic per a fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de lacrisi ocasionada per la COVID-19, per la redacció que dóna als apartats 2 i 3 del nou article 49 bis dela Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears BOIB núm. 144, de 21 d'octubre de 2021

Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 155, de 9 de novembre de 2021

Per a més informació podeu descarregar el següent document