Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/2022

Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears

TURISME / HISENDA I PRESSUPOSTS / COMERÇ / RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ / SALUT

BOIB ext. núm. 22, d'11 de febrer de 2022

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears (RGE núm. 1388/22) BOIB núm. 34, de 8 de març de 2022

Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 pel qual es corregeixen errades materials del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 40, de 22 de març de 2022

Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears BOIB núm. 144, de 8 de novembre de 2022

Versió consolidada (en procés d'actualització)