Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/06/2013

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 085 de 2013

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 095 de 2013

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 049 de 2014