Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/02/2003

Decret 9/2003, de 7 de febrer, pel qual es regulen les queixes i les iniciatives presentades a l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 9/2003, de 7 de febrer, pel qual es regulen les queixes i les iniciatives presentades a l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 21 de 2003

Afectat per:

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 170 de 2009