Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/02/1989

Decret 9/1989, de 9 de febrer, regulador del control de la demanda real de la vivenda pública i de les adjudicacions de vivenda promogudes a l'empara del règim especial de V.P.O.

HABITATGE

Decret 9/1989, de 9 de febrer, regulador del control de la demanda real de la vivenda pública i de les adjudicacions de vivenda promogudes a l'empara del règim especial de V.P.O. BOCAIB núm. 26 de 1989


Afectat per:

Correcció d'error advertit en el Decret 9/1989, de 9 de febrer, regulador del control de la demanda real de la vivenda pública i de les adjudicacions de vivenda promogudes a l'empara del règim especial de V.P.O. BOCAIB núm. 46 de 1989

Decret 59/1990, de 17 de maig, de modificació del Decret 9/1989, de 9 de febrer, regulador del control de la demanda real de la vivenda pública i de les adjudicacions de vivenda promogudes a l'empara del règim especial de V.P.O. BOCAIB núm. 65 de 1990

Decret 16/1992, de 13 de febrer, regulador del procediment d'adjudicació de vivendes promogudes per l'Institut Balear de la Vivenda BOCAIB núm. 37 de 1992